(1)
Ali Huddin, M. R.; Sapar, A. A. Phonological Fossilization of Arabic Pronunciation Among Malays: A Review Article: Kekerasan Lidah Terhadap Penyebutan Huruf Arab Dalam Kalangan Orang Melayu: Satu Sorotan Kajian. EJOSS 2022, 8, 126-134.