[1]
Ali Huddin, M.R. and Sapar, A.A. 2022. Phonological Fossilization of Arabic Pronunciation among Malays: A Review Article: Kekerasan Lidah terhadap Penyebutan Huruf Arab dalam Kalangan orang Melayu: Satu Sorotan Kajian. EDUCATUM Journal of Social Sciences. 8, 1 (Jun. 2022), 126–134. DOI:https://doi.org/10.37134/ejoss.vol8.1.12.2022.