[1]
Saleh, Y., Mahat, H., Hashim, M., Nayan, N. and Norkhaidi, S.B. 2020. Perbezaan kualiti hidup penduduk berdasarkan ciri demografi di pusat petempatan kecil: Kajian kes daerah Muallim, Perak, Malaysia. EDUCATUM Journal of Social Sciences. 6, 1 (May 2020), 12–21. DOI:https://doi.org/10.37134/ejoss.vol6.1.2.2020.