The Aplication of Customary Law on the Personality Offense during Malay Sultanate Era

Penerapan Undang-Undang Adat Terhadap Kesalahan Sahsiah pada Zaman Kesultanan Melayu

Authors

  • Salihahs Razak Universiti Putra Malaysia
  • Arba'ie Sujud Universiti Putra Malaysia

Keywords:

customary Law, personality, peace, Malay sultanate era, impact

Abstract

Customary Law is an important element in the formation of the community with the good personality. The community will be more responsible with the existence of the law that can be referred to and simultaneously establishing the discipline in the individual members and the community itself to creating harmony in life. Undang-Undang Melaka is the main text in the legal system prevailing at the time of the Malay Sultanate Era. This law presents many customs regulations which must be complied with, by the Malay community in creating harmony of all parties. The application of customary law on the community’s personality can give an idea of the impact on the practice of negative personality traits done by the community, as also to guide the community today through the events that are related to customary law. To view the events related, Sulalatus Salatin was used in this study as a guide to the general public.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Aziz Hussin. (2002). Memperkenalkan Undang-undang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Zakaria Bin Gazali. (2012). “Dari Undang-undang Melaka ke Perlembagaan Persekutuan: Kesultanan
Melayu dalam Sejarah Malaysia”. Prosiding Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu ed. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman et. al. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm 684- 712.

A. Samad Ahmad. (2014). Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Daud Muhammad. (2015). Falsafah pentadbiran keadilan jenayah Syariah: Satu penghayatan semula. Jurnal Kanun. Januari. No 1: 7-32.

Haron Daud. (1987). Karya-karya historiografi Melayu tradisional: Satu tinjauan dari segi pelaksanaan adat dan
istiadat dalam masyarakat. Dewan Sastera. Jld.17. Bil.1: 72.

Haron Din et. al. (1997). Manusia dan Islam. Jilid 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jelani Harun. (2008). Kajian naskhah Undang-undang Adat Melayu di London. SARI: Jurnal Antarabangsa Alam
dan Tamadun Melayu. Jld. 26. Halaman 127-148.

Jelani Harun. (2008). Undang-undang Kesultanan Melayu dalam Perbandingan. Pulau Pinang: Penerbit Universiti
Sains Malaysia.

Khazin Mohd Tamrin. (2001). Dinamika adat dan tradisi merantau di alam Melayu. Adat Melayu Serumpun ed.
Abdul Latiff Abu Bakar. Melaka: Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM), halaman 73-85.

Liaw Yock Fang. (2003). Undang-undang Melaka dan Undang-undang Laut. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan.

Mat Saat Baki. (1993). Tingkah laku tak normal. Psikologi Melayu. Abdul Halim Othman ed. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Kamal Hassan. (1991). Sastera untuk pembinaan sahsiah masyarakat. Dewan Sastera. Jld. 21. Bil. 5: 53.

Muhammad Abdul Wahhab. (2007). Panduan mengenal dosa-dosa besar. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise.

Muhammad Ariff Ahmad. (1993). Bicara tentang adat dan tradisi. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Muhammad Yusoff Hashim. (1989). Kesultanan Melayu Melaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Yusoff Hashim. (1996). Wira Melayu dalam konteks patriotisme zaman Kesultanan Melaka. Melaka dan arus gerakan kebangsaan Malaysia. Abdul Latiff Abu Bakar ed. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, Institut Kajian
Sejarah dan Patriotisme Malaysia, halaman 9-29.

Nik Abdul Rashid b. Nik Abdul Majid. (2001). Adat dan undang-undang. Adat Melayu Serumpun ed. Abdul Latiff
Abu Bakar. Melaka: Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM), halaman 27- 49.

Norazit Selat. (2001). Adat Melayu: Kesinambungan dan perubahan. Adat Melayu Serumpun ed. Abdul Latiff Abu
Bakar. Melaka: Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM), halaman 87-98.

Noresah Baharom ed. et. al. (2013). Kamus Dewan edisi keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Wahbah Az-Zuhayli. (1992). Mengenal hukum hudud: zina, qazaf, mencuri, merompak dan minum arak. Kelantan: Dian Darul Naim Sdn. Bhd.

Zainal Abidin Borhan. (1999). Adat Raja-Raja Melayu: Memikir kembali erti Melayu. Warisan Persuratan Johor II
Perundangan dan Ketatanegaraan Melayu ed. Zainal Abidin Borhan et al. Johor: Yayasan Warisan Johor,
halaman 411-418.

Zurakintan Abdul Razak dan Che Ibrahim Salleh. (2015). Pemikiran Melayu tentang ilmu dan adab dalam puisi
Melayu tradisional. IMAN: International Journal of the Malay World and Civilisation. 3 (2), halaman 121-129.

Downloads

Published

2016-10-10

How to Cite

Razak, S., & Sujud, A. (2016). The Aplication of Customary Law on the Personality Offense during Malay Sultanate Era: Penerapan Undang-Undang Adat Terhadap Kesalahan Sahsiah pada Zaman Kesultanan Melayu. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 2(1), 16–30. Retrieved from https://ojs.upsi.edu.my/index.php/EJOSS/article/view/89