1.
Yusoff AA, Abdul Razak K. Teacher’s Teaching Practices for the Learning of Student Dropouts in the Subjects of Islamic Education: Amalan Pengajaran Guru bagi Pembelajaran Murid Tercicir dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam. AL-MAKRIFAH [Internet]. 2023 Jun. 24 [cited 2024 Feb. 22];1(1):36-52. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/ALMAKRIFAH/article/view/8104