1.
Masud A. Implementation of Da’wah Program in Akidah Aspect at Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Johor: Pelaksanaan Program Dakwah Dalam Aspek Akidah Di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Negeri Johor. AL-MAKRIFAH [Internet]. 2023 Jun. 20 [cited 2024 Feb. 21];1(1):15-2. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/ALMAKRIFAH/article/view/7800