[1]
A. A. Yusoff and K. Abdul Razak, “Teacher’s Teaching Practices for the Learning of Student Dropouts in the Subjects of Islamic Education: Amalan Pengajaran Guru bagi Pembelajaran Murid Tercicir dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam”, AL-MAKRIFAH, vol. 1, no. 1, pp. 36–52, Jun. 2023.