[1]
A. Masud, “Implementation of Da’wah Program in Akidah Aspect at Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Johor: Pelaksanaan Program Dakwah Dalam Aspek Akidah Di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Negeri Johor”, AL-MAKRIFAH, vol. 1, no. 1, pp. 15–25, Jun. 2023.