Yusoff, Ayu Amirosemini, and Khadijah Abdul Razak. 2023. “Teacher’s Teaching Practices for the Learning of Student Dropouts in the Subjects of Islamic Education: Amalan Pengajaran Guru Bagi Pembelajaran Murid Tercicir Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam”. AL-MAKRIFAH Journal of Knowledge and Learning in Islamic Tradition and Culture 1 (1):36-52. https://doi.org/10.37134/almakrifah.vol1.1.4.2023.