(1)
Yusoff, A. A.; Abdul Razak, K. Teacher’s Teaching Practices for the Learning of Student Dropouts in the Subjects of Islamic Education: Amalan Pengajaran Guru Bagi Pembelajaran Murid Tercicir Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam. AL-MAKRIFAH 2023, 1, 36-52.