(1)
Masud, A. Implementation of Da’wah Program in Akidah Aspect at Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Johor: Pelaksanaan Program Dakwah Dalam Aspek Akidah Di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Negeri Johor. AL-MAKRIFAH 2023, 1, 15-25.