Chief Editor
Prof. Madya Dr. Harozila binti Ramli (harozila@fskik.upsi.edu.my)

Editor
Prof. Dr. Tajul Shuhaizam bin Said (tajul@fskik.upsi.edu.my)
Dr. Ridzuan Hussin (ridzuan@fskik.upsi.edu.my)
Dr. Abdul Aziz bin Zalay@Zali (abdul.aziz@fskik.upsi.edu.my)

Pn. Siti Salwa binti Jamaldin (salwa@fskik.upsi.edu.my)

 Editor Luar
- Prof. Madya Dr. Azida Abu Zidin, Universiti Sains Malaysia.
- Dr. Azhari Md. Hashim, Universiti Teknologi Mara, Cawangan Merbok, Kedah.
- Dr. Azhar Abd Jamil, Universiti Teknologi Mara, Cawangan Shah Alam, Selangor.